Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů

Webové stránky představují výzkumný projekt TA ČR s názvem „Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů“, který je realizován na Fakultě sociálních studií ve spolupráci s Ústavem pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.

Kód projektu

TJ01000359

Období řešení projektu

01/2018–12/2019

Poskytovatel

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Program

Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Kategorie VaV

Aplikovaný výzkum


Výzkum je svým zaměřením a holistickou povahou unikátní. Výzkumný projekt se zabývá vývojem měřícího nástroje, software, metodiky a školení. Umožní tak zkvalitnění individuálního plánování (individualizace podpory) a zacílení služeb v azylových domech. Přínosem je zkvalitnění služeb a zvýšení efektivity procesu reintegrace osob bez domova do trvalých forem bydlení. Výzkum reaguje připravovanou na novelu zákona o sociálních službách (108/2006), v rámci níž patrně bude vyvstávat azylovým domům povinnost provádění socioterapeutických služeb a povinnost pravidelného vyhodnocování individuálních zakázek z hlediska dosažení jejich výsledku. Plánovaný výzkum nasedá rovněž na vybraná opatření Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Inovativnost nástroje spočívá v jeho založení na participativním hodnocení a měření, pracuje s aktivizací a motivací klientů.
TA ČR Projekt TJ01000359 Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů je řešen s finanční podporou TA ČR.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 12. 2018