O projektu

Název projektu: Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů

Předmětem řešení projektu je zmapování aktuální situace obyvatel a obyvatelek azylových domů v oblasti žádoucí budoucnosti a souvisejících faktorů změny jako nástrojů uplatnění konceptu recovery. Dále vytvoření měřícího nástroje, software k analýze výsledků a metodiky práce jako nástroje individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů v České republice vedoucího k podpoře jejich reintegrace do stabilního bydlení.

Mezi hlavní cíle projektu patří:

  1. porozumět a popsat žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroj uplatnění konceptu recovery u obyvatel a obyvatelek azylových domů s akcentem na genderové dimenze daných konceptů;
  2. vytvořit relevantní měřící nástroj, software a metodiku umožňující zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících faktorů změny jako nástrojů uplatnění konceptu recovery pro sociální pracovníky a pracovnice ve specifickém prostředí azylových domů v České republice, za účelem individualizace podpory cílové skupiny a z ní plynoucí zvýšení kvality a efektivity daných sociálních služeb;
  3. provést pilotáž měřícího nástroje i software;
  4. realizovat školení k využívání měřícího nástroje, software;
  5. realizovat školení k využívání měřícího nástroje, software a metodiky.TA ČR Projekt TJ01000359 Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů je řešen s finanční podporou TA ČR.


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 05. 2019