Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Věda a výzkum > Projekty a granty > Projektové weby > Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů

Ostravská univerzita

Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů

Pozvánka na Závěrečnou konferenci k projektu a Školení

Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů

Projekt číslo TJ01000359 je řešen s finanční podporou TA ČR.


Datum setkání: 3. prosince 2019 8:30 – 13:00
Místo setkání: aula Ostravské univerzity, budova B - Českobratrská 16, Ostrava


Program setkání:
8:30 – 9:00Prezence
9:00 – 9: 15Úvodní slovo aplikačního garanta Sítě aktérů pro domov
9:15 – 9:45Představení průběhu projektu
9:45 – 10:30Prezentace výsledků kvalitativního a kvantitativního výzkumného šetření
10:30 – 11:00Přestávka a diskuze
11:00 – 11:30Představení (Měřícího) Nástroje na zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje
11:30 – 12:45Představení Software na zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje a prezentace Metodiky pro zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje
12:45 – 13:00Závěrečné shrnutí a prostor pro diskuzi

Na školení se můžete přihlásit emailem u členky řešitelského týmu Mgr. Kristiny Wilamové () do 23. listopadu 2019.logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 10. 2019

facebook
instagram
rss
social hub